ÖZEL ULAK

Çin kuşları
Haber getiriyorlar
Taa uzaktan..
Keşke
Çin'de olsaydım..
da,
İki sokak öteden
Mektup alsaydım
Özel ulaktan..