MESİHİN GELİŞİ

Labirentlerin arkasında
İki kundak var..
Duvarlar duvağa doğru yıkılıyor..
Ve gülümsüyor çocuklar..
Piramidin ucundan
"Ra"ya doğru!...