YİHHUU!..

Gidiyorum
Güneşe doğru..
Arkada bıraktım
Geceyi gece yi.. yi.. yi.. huu!..