THE SHOW MUST GO ON

Yakış
Takış
Kaçış
Yapabilirsin
Bakışlarını..
Senin
Gözünde..

Ve açış
Sıkış
Alış
Senin elinde..
Alkış
Hep başkasında..
Başkalarında..