KAVŞAK

Bütün
Kavşaklar kararsızdır...
Kararını
Adımın açıklar
Yollara...

Ve bütün
Kararlar zararsızdır...
zararını
Korkular serpiştirir
Yollara...

Ve bütün korkular
Yararsızdır...
Korkuların,
Korkular yaratır
Boşuna...