1

ÖNSÖZ
Bundan üç-dört sene önce...
Bindokuzyüzseksen birde...
Eli tüfekli asker posterleri gibi değil ama... (WHY)
Daha derinden bir soru sordum kendime:
“NEDEN?... “Dedim...
“Neye neden?.. “Değil ama...
Nedenin kendisini öğrenmek istedim...
Neden varım?...
Neden yokum?...
Var mıyım?.. Yok muyum?...
Nereye yolculuğum ?..
Neden seviyorum?..
Neden sevmiyorum?...
Neden gülmüyonum?..
....müyonum... Neden?..
NEDEN?
Bu yaşlarda böyle olun...
Herbir şeyin nedenini sorar insan...
Ben de sordum...
Bir de, aldığım yanıtlanı oturup besteledim...
Yetinmedim, bu besteleri üç aynı uzun çalarda topladım...
Plaklarda, şarkılarda anlattıklanımı “Çağdaş masal” diye yazdım
Üstüne üstlük..
.
Bu da yetmedi... Utanmadım...
Kitap yaptım yazdıklarımı...
 

1