Ne diyorsun?

 

Gecelerden daha suskunum

Kararacak...ışıyacak...taşıyacak

Ne kaldı ki...

 

Renkler yorgun

Gözler yorgun

Gece yorgun

Ne diyorsun

 

Kayalardan daha kuruyum

Söyleyecek... bekleyecek... yeşerecek...

Ne kaldı ki...

 

Dağbaşından daha bomboşum

Tıkanacak... durulacak... kaybolacak...

Ne kaldı ki...

 

Yollar yorgun...

Kollar yorgun...

Dağlar yorgun...

Ne diyorsun...

 

Çıkmazlardan daha yolsuzum

Koşulacak.. aşılacak.. kaçılacak...

Ne kaldı ki...

 

Ayak yorgun...

Hayat yorgun...

Bu aşk yorgun...

Ne diyorsun...

 

Sonbahardan umutsuzum

Sararacak... kuruyacak... yıkılacak...

Ne kaldı ki...

 

Kuşlar yorgun...

Dallar yorgun...

Bahar yorgun...

Ne diyorsun...

 

Odam kadar soğumuşum

Sararacak... kuruyacak... bağıracak...

Ne kaldı ki...

 

Masa yorgun...

Kadeh yorgun...

Oda yorgun...

Ne diyorsun...

 

Yorgunlar arasında

Ben yorgun oğlu yorgun

Yorulacak ne kaldı

Hâlâ belki.. vurgun

Anlamsız bakışlarla

Ne diyorsun?

 

Kalsa da bir tek nefes

Senden beklenen bir ses

Susma öyle n’olursun

Ne diyorsun?