Dem

Hüsran, hüsran, titrek bülbülün çilesinde
Hüsran, terennümlerde

Feryat figan kahrolduğu / nihaventli ezgilerde
Ney üfledi, mest olduğu / mucizelerde
Rubailer okundu / kaybolduğu derinlerde
Efsun efsun can olduğu / mesnevilerde

Bir dem tuttururum / Nihaventli ezgilerde
Hasret vakti geldi / Nerdesin nerde ?

Ah eder bülbül mihrapta
Mazi gümüş aynalar
Herkes kendi zindanında
Matemini tutar

Çanları çalarken mabedin
Ensar olup göçerler, Ebabil'in peşinde, muamma çöllerinde.
Tılsımlardan azade Teselya Büyücüleri
Gece ve gündüzün çelengini örmekte.