Tören

Elinde billur küre Dünya tahtında
Şölenler, heyecanlar, veda kervanında
Havariler yakarır  “Hak Aşığı”na
Yokluk asılı kalır Dünya tahtında

Yani günlerden birgün arındığında
Tüylerden kanatlardan soyunduğunda
Gözlerin mangalarla oyulduğunda
Belki gülerim belki gülmem sorulduğunda

Bunları kim yaşadı ? Yaşayıp da  anladı
Varlığının en kadim sırlarında
Zahiri aynalarda ahirin tohumları
Kıyamete koşuyor Gayyum'un yolcuları

Çığlığım yankılansa çarpıp da benden bana
Havariler yakarır duyulduğunda

Boş bedenleri alır, yıkayıp temizlerler
Sagularla süsleyip yunaklara dizerler
Aklanıp saflanınca o masum bedenleri
Ağıtlarla saklayıp, törenlerde giyerler