Kafadan Kontak

İşte yine çıktı sahneye; ne söylüyor bak, bak, bak
Neler yapıyor şimdide, kafadan kontak
İşte yine çıktı sahneye; bak şuna bak, bak, bak
Neler takmış takıştırmış, kafadan kontak
Koskocaman bir tepsi
Yemişte gitmiş hepsi
Üstümde yabancılar
Elinde kola, pepsi
Pink Floyd, Sting, Rash
Heavy metal, senfonik rock
Düşün danset, hüznü bırak
Kim akıllı, kim bunak
Herkes...Kafadan kontak!..